זאל ס מאַכן מיין אייגן וועבזייַטל בשעת קאָד.
וויאזוי עס ארבעט.