Hãy tạo trang web của riêng tôi trong khi mã hóa.
Làm thế nào nó hoạt động.