ลองสร้างเว็บไซต์ของตัวเองในขณะที่เขียนโค้ด
มันทำงานอย่างไร.