ลองสร้างเว็บไซต์ของตัวเองในขณะที่เขียนโค้ด
สำหรับนักการศึกษา

iCodingClub teaches computer coding for all ages.
We would like to support other educational organizations with our set curriculum and successful web development software.
After completing the cycox curriculum, students will have their own website based off their own name with a domain name email address.
Example
Student Name: John Smith
Domain Name: www.johnsmith.com
Email Address: jsmith@johnsmith.com


You can apply in any country without restriction.
Currently, the available languages ​​are English.

The educational program of iCodingClub is developed by a coding specialist.
It has the following characteristics.

* Working Level Coding (Coding that is used for real jobs and
careers)
   - See parent information for details -
* A strong foundation for all students that will enable them to
continue computer coding for life
   - See parent information for details -
* WebTool + (development tool)
   - A unique software that combines F.T.P. and a text editor

For further details, please fill out the Partnership Application Form.
Once submitted, you will receive further instructions.


แบบฟอร์มขอความร่วมมือ
หากคุณสนใจในการจัดตั้งพันธมิตรโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ข้อมูลที่ส่งจะถูกใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมของ บริษัท ของคุณในการมีส่วนร่วมในโครงการนี้
ชื่อเต็ม
ชื่อองค์กร
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล์
หน้าแรก
ที่อยู่
ข่าวสาร
ป้อนคำตอบ :9+7 =
เพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นคน (ไม่ใช่สแปมสคริปต์)