Le të krijojmë faqen time gjatë kodimit.
Si punon.