Ајде да создадеме сопствена веб-страница додека кодирам.
Како работи.