Кудайдын өз сайтын түзүү код эми көрөлү.
Бул кантип иштейт.