მოდით შევქმნათ საკუთარი ვებ-გვერდი, ხოლო კოდირება.
პროექტი 1
Contents
1. Getting Started
1. What is Web Coding? 
2. Hello World! 
3. How Does the Website Work? 
4. Web Coding Tools 
2. HTML
1. What is HTML? 
2. HTML Structure 
3. HTML Syntax 
4. Tag & Attributes 
3. Elements
1. All the tags 
2. Head Tags 
3. Basic tags 
4. Core Tags 
4. Style
1. What is Style? 
2. Style Syntax 
5. Units
1. Screen Resolution 
2. Sizes 
3. Colors 
6. Font & Text
1. Font Style 
2. Font-face 
3. Google WebFont 
4. Text Style 
7. Images
1. Image Tag 
2. Images URL and Path 
3. Rounded Images 
4. Google Map 
5. YouTube 
8. Background
1. Background 
2. Shorthand Property 
9. Table
1. Table Tag 
2. Caption 
3. Border 
4. Text-align 
5. Rowspan and Colspan