Нека създадем моя собствен уебсайт по време на кодирането.
Как работи.